ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

נועד לכל קבלן , עוסק או יזם בתחומי הבנייה השונים - קטנים וגדולים כאחד -  שיפוצים בכל סדר גודל, מגוון עבודות הפיתוח והתשתיות.

ניתן לרכוש את הביטוח עבור פרויקטים ספציפיים או  על מכלול העבודות הבוצעות על ידי הקבלן.

פוליסת קבלנים פתוחה

הפוליסה צמודה להגדרות ומתייחסת למשך ביצוע הפרויקט כפי שנקבע בפוליסה.

פוליסת כל הסיכונים

פוליסת עבודות קבלניות מכסה את כל הסיכונים שהוגדרו לאורך כל תהליך ביצוע העבודות, משלב ההקמה ועד מועד מסירת העבודה.  ( חשוב להגדיר מה נחשב מועד המסירה )

הפוליסה מורכבת משלושה נושאים מרכזיים: רכוש, צד שלישי וחבות מעבידים.

ליצירת קשר  לחץ כאן 

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת ביטוח קבלנים בלבד. אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה לפי חברות הביטוח השונות.