חבויות- אחריות

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פוליסת אחריות כלפי צד שלישי - מכסה רשלנות כתוצאה מנזק תאונתי של אדם או חברה שנגרם לצד שלישי וגרם לו לנזק לגוף או רכוש במהלך הביטוח. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי חשוב לעסק, חברה או ארגון בו קיים סיכון כלשהו לפגיעה בלקוחות או בשכנים וכן לבעלי נכסים, דירות וכלי רכב, למעט נזק לעובדי החברה.


אחריות מעבידים 

מגן על המעסיק עקב רשלנותו מפני תביעת עובד שנפגע בתאונת עבודה . חשוב לציין כי פוליסה זו באה כביטוח משלים בנוסף לסכומי פיצויים אשר משולמים לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במקומם. הפוליסה משלמת פיצויים גם בגין מחלות מקצוע.


אחריות המוצר 

פוליסת ביטוח חבות המוצר מבטיחה לכם כיסוי במקרה של תביעות הקשורות למוצר פגום שטופל ו/או שייצרתם אותו ו/או סופק על ידי העסק שלכם ויצא משליטתכם. ושגרם למבוטח לנזק של מחלה, נזק גופני, מוות, אובדן או נזק לרכוש כתוצאה משימוש במוצר.

פוליסה זו מכסה מקרים שבהם גם אם מוגשת נגדכם תביעה כתוצאה מפגם במוצר שאינכם אחראיים ישירות להיווצרותו, עדיין עליכם לפצות את האדם או האנשים שנגרמו לו נזקים בגין כך.


אחריות מקצועית 

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה חבות של אדם או חברה או מנהלים בחברה ועובדים, אשר כשלו בביצוע עבודתם המקצועית כתוצאה מרשלנות או טעות שגרמה נזק לצד שלישי (לקוח, ספק) נזק גופני, נזק לרכוש או נזק כספי טהור.

בשנים האחרונות גברה המודעות לביטוח אחריות מקצועית ( חבות מקצועית ) בשל גידול מתמיד בהגשת תביעות נגד אנשי מקצוע.

למי כדאי לבחון ביטוח חבות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית רלוונטי לבעל /ת מקצוע הרוצה להבטיח הגנה משפטית במקרה של תביעה בגין טעות או רשלנות. ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ביטוח אחריות מקצועית למטפל אלטרנטיבי, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית לנותני שירותים ועוד.

חשוב לקחת בחשבון

אחריות מקצועית רלוונטי גם לפורשים מהמקצוע : איש מקצוע הפורש מקצועו נותר חשוף לתביעות רשלנות מקצועית בגין שירות שביצע בעבר.

לכן יש לשקול בחיוב רכישת ביטוח חבות מקצועית ולפרוש מהמקצוע עם שקט נפשי.


ביטוח אחריות מוסכים – חבות מוסכים

ביטוח חבות מוסכים הינו ביטוח ייחודי לפי עיסוק וכוללת מוסכי פחחות, מוסכי רכב, פנצ'ריות, טיפולי זגגות וכו'. פוליסת ביטוח חבות מוסכים רלוונטית לכל מוסך המטפל, מתקן, משפץ ונותן שירות מקצועי לרכב הנשאר בתחום אחריותו ובתוך המוסך עצמו לאורך כל משך הטיפול ועד להשבתו לבעליו. כיסוי ביטוחי של חבות מוסכים מבוסס על אירוע ביטוחי שחל בפרק הזמן שכלי הרכב נמצא באחריות המוסך המטפל.

ליצירת קשר  לחץ כאן 

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת ביטוח  אחריות בלבד. אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה לפי חברות הביטוח השונות.