ביטוח חיים

כיסוי המעניק פיצוי כספי לקרובים של המבוטח במקרה של אובדן חיים.

את ביטוח החיים ניתן לרכוש בצורה של פיצוי חד פעמי או  בקבלת קצבה לתקופה נדרשת. ניתן לרכוש גם בכמה חברות והפיצוי שיתקבל יהיה לפי סכום הפיצוי הנרכש בכל חברה.

הכיסוי הנ"ל יכול להתאים :

עצמאי ללא כיסוי פנסיוני

הגנה כלכלית נוספת  -"כרית ביטחון" למשפחה

רצון להרחיב בסיס של חסכונות פעילים

כיסוי לבעלי שליטה בחברות - "ריסק שותפים"

קצבה חודשית לאחר הפטירה למשפחה

פיצוי חד פעמי לאחר הפטירה למשפחה

ביטוח חיים עבור משכנתא


ביטוח חיים הנרכש לפי סכום לקיחת המשכנתא ולפי דרישת הבנק. בד"כ נדרש ביטוח משכנתא לשני בני הזוג, הווה אומר רכישת ביטוח חיים עבור שני בני הזוג.  חשוב לציין כאן שהבנק הוא "המוטב הבלתי חוזר". זאת אומרת במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, הבנק מקבל את סכום הביטוח ובן הזוג הנותר יישאר ללא תשלום משכנתא, זאת אומרת המשכנתא מסתיימת.

במידה ששני בני הזוג הלכו לעולמם, הבנק יקבל את הסכום של המשכנתא והמשפחה היורשת תקבל את הסכום הנותר. ניתן לרשום מוטב ספציפי לביטוח החיים או לרשום יורשים חוקיים.

*אחד "החריגים" המוכרים בביטוח חיים הוא התאבדות בשנה הראשונה.

*חריג- עניין שלא מכוסה בפוליסה

ליצירת קשר  לחץ כאן 

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת ביטוח חיים בלבד. אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה לפי חברות הביטוח השונות.