ביטוח תאונות אישיות

ביטוחי תאונות אישיות עתידות לעבור שינוי כבר בתקופה הקרובה מומלץ לבחון שינויים או תוספת של הפוליסה בהקדם.

ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי במקרה של תאונה. הכיסוי יהיה תקף בכל העולם.

הכיסוי כולל מקרים של מוות , נכות, שברים, כוויות, סיעוד ואשפוז כתוצאה מתאונה.

הביטוח יכול להתקבל גם ככפל פיצוי אם נרכש בחברה נוספת.

סכום הביטוח משולם ללא מס.

יש להתייחס לביטוח הנ"ל כביטוח נוסף שהסכום שיתקבל בו הוא מעבר לכל סכום שהתקבל מביטוח לאומי, אובדן כושר עבודה וכדומה.

יש לשים לב שמקרה הביטוח חייב להיות כתוצאה מתאונה.

הרחבות אופייניות לביטוח תאונות אישיות:

אובדן כושר עבודה עד לסכום של 4,000 ש"ח לחודש תקופת המתנה בין 7-30 יום ולמשך תקופות קצרות של שנה/שנתיים.

הרחבה לרכב דו גלגלי - כיסוי בעת רכיבה ברכב דו גלגלי

הרחבה לספורט אתגרי - כיסוי בעת ביצוע ספורט אתגרי כגון סקי, צלילה וכו'.

*תאונה בשפת הביטוח- "אירוע אלים פתאומי ובלתי צפוי חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כח פיזי בלבד, חד פעמי ולא צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין אשר מהווה את הסיבה היחידה, הישירה והמידית לאחד הכיסויים הקיימים ללא תלות בכל סיבה אחרת.".

לקביעת פגישה לחץ כאן

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת ביטוח תאונות אישיות בלבד. אינו מהווה ייעוץ. המלצה או חוות דעת. והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה לפי חברות הביטוח השונות רני כאן תוסיף קישור לתנאי פוליסה.