חסכון בחברות הביטוח

מוצר חסכון בחברת ביטוח הוא מוצר המייצר רווח הון בצורת ריבית כתוצאה מהשקעה בשוק ההון.  ההשקעה בו  דומה לרוב למוצר ביטוח מנהלים הנרכש

דרך חברות הביטוח.

נזילות : הקופה נזילה בכל עת.

סכום ההפקדה- בד"כ ההגבלות לסכומי ההפקדה הוא כ10,000 ש"ח חד פעמי או כ300 ש"ח להפקדה חודשית.

מעבר בין מסלולי השקעה: ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא פדיון הפוליסה.

דמי ניהול - דמי ניהול מצבירה בלבד ניתן לגבות עד לשיעור של 2% וזה נקבע בהתאם לסכום ההפקדה של הלקוח והיקף השקעתו.

מיסוי: המיסוי הוא בעת פדיון הפוליסה ונלקח מהרווחים על פי הגדרות של מס הכנסה בעניין מס רווחי הון.

מסלול השקעה: בדומה לביטוחי המנהלים המנוהלים בחברות הביטוח, המסלולים הם: מסלול כללי, שקלי, אג"ח, צמוד מדד, מט"ח, מנייתי (בארץ), מנייתי (חו"ל).

הלוואות : ניתן למנף את הסכום בעזרת לקיחת הלוואה מהחיסכון בתנאים אטרקטיביים.

השקעה בנכסים לא סחירים: מענה ו"כרית ביטחון " לחוסכים


יתרון לפנסיונרים: הוראות החוק "יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה והכול אם מלאו להם 55 שנים ב -1 בינואר 2003 זכאים לפטור ממס על ריבית" סכום של 13,200 ש"ח ליחיד מההכנסה המירבית ולזוג 16,200 ש"ח מההכנסה המירבית. המוצרים: פיקדון בתאגיד בנקאי ומתכניות חיסכון.

הרווח הריאלי בתכנית חסכון מוגדר כריבית ולכן הוא מהווה יתרון עצום לפנסיונרים המתאימים להגדרות הנ"ל.

לקביעת פגישה לחץ כאן

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת חסכון פרט בלבד. אינו מהווה ייעוץ. המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם.