ביטוח סייבר

פוליסת ביטוח סיכוני סייבר מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני מבחר סיכונים הנובעים ממתקפה או מאירוע סייבר.

הפוליסה תעניק לך שקט נפשי וביטחון כך שבמקרה הצורך נחסוך נזק כספי עצום עבור העסק.

הכיסויים בפוליסת סייבר:

- אובדן מידע ונזקים למערכות מידע אלקטרוני

- נזקים למחשבים ולשרתים

- כיסוי הוצאות צד שלישי

ליצירת קשר  לחץ כאן 

*האמור לעיל מתייחס לפוליסת ביטוח סייבר בלבד. אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה לפי חברות הביטוח השונות.